نوشته‌ها

آداب زیارت


موقعی که کسالت دارید یا خسته هستید و یا حال دعا ندارید به زیارت نروید؛ اول خودتان را آماده کنید بعد به حرم بروید.
آرام آرام بدون اینکه به اطراف توجه داشته باشید و با دوستانتان حرف های اضافه بزنید و با توجه کامل قلب به حضرت رضا به طرف حرم حرکت کنید.

چهل نکته حرم

گنبد حرم از آجر ساخته شده، و سپس روی آن را با الواح مسی، که روکشی از طلا دارد پوشانده‎اند، تذهیب این گنبد برای آخرین بار در سال ۱۰۱۰ تا ۱۰۱۶، در زمان شاه عباس صورت گرفته، و به طوری که از گفته‎های محققان بر می‎آید، رویه و سطح این گنبد پیش از آن کاشی‎کاری بوده است...