مطالب توسط MKZT

حرف بقال های کوفه!

امام متوجه گفتار زید شد. ناگهان، نگاه تند و فریاد «یا زید!» امام، ‌زید و همه اهل مجلس را متوجه کرد. فرمود: «ای زید! حرف‌های بقال های کوفه باورت آمده و مرتب تحویل مردم می‌دهی. اینها چه چیز است که به مردم می‌گویی؟! آن که شنیده‌ای خداوند ذریه فاطمه را از آتش جهنم مصون داشته است، مقصود فرزندان بلافصل فاطمه؛ یعنی حسن و حسین و دو خواهر ایشان است.