مطالب توسط MKZT

الماس شرق

مجتمع تجاری الماس شرق در انتهای بلوار خیام شمالی مشهد مقدس واقع است. در حقیقت الماس شرق در منطقه تجاری گردشگری سپاد خراسان واقع شده و در مجاورت بازارهای بزرگی همچون کاوه و خیام چون الماسی می درخشد و نظر همه را به خود جلب می کند… بنای جالب و زیبای ساختمان الماس توسط مهندس خلیل سهرابیان […]

حسینیه شماره یک

امکانات حسینیه شماره یک:   مساحت وزیر بنا: طبقه هم کف به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع (سالن یکسره ، صرفا برای اقامه نماز و عزادری) طبقه منفی یک به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع (سالن یکسره، استراحت و خوابگاه) طبقه منفی دو به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع […]

شبهه شهادت امام رضا

بن جوزى مى نویسد که این درست نیست که بگوییم مأمون عامل مسموم کردن وى بوده باشد؛ چه اگر این طور بود پس چرا آن همه در مرگ امام ابراز حزن و اندوه مى کرد، این حادثه چنان بر مأمون گران آمد که از شدت اندوه چند روز از خوردن و آشامیدن و هرگونه لذتى چشم پوشیده بود…!!!