جاذبه های مصنوعی که به دست انسان ساخته می شود، مثل بازراها، رستوران ها، کافی شاپ ها، استخرها و …