سوئیت آپارتمان شماره یک

امکانات سوئیت آپارتمان شماره یک:

– تعداد و مساحت واحدها:

آپارتمان یک خواب سی متری؛ چهار تخته؛ دو واحد

سوئیت دوازده متری، دو تخته، دو واحد

سوئیت بیست و پنج متری، چهار تخته، یک واحد

زیرزمین شصت و پنج متری تمیز، بدون تخت، یک واحد

(مزیت این واحد تازه ساز بودن آن است)

– ظرفیت برای گروه:

حداکثر پنجاه نفر

– اثاثه موجود :

تخت، تلوزیزون، جالباسی، بالشت، پتو، ملافه، سیستم گرم کننده و خنک کننده مطلوب

 

– آدرس و فاصله تا حرم: 

خیابان طبرسی، کوچه طبرسی ۲۵، فاصله تا حرم ده دقیقه پیاده