حسینیۀ شماره دو

ویژه  اردوهای فرهنگی تفریحی 

 

مساحت و زیر بنا:

هم کف: آشپزخانه مستقل و مجهز، دو سرویس بهداشتی

طبقه اول: سالن دویست متری ، یک اتاق، آبدارخانه

طبقه دوم: سالن دویست متری ، یک اتاق، آبدارخانه

طبقه سوم: سالن دویست متری ، یک اتاق، آبدارخانه

 

امکانات:

کف مفروش، پتو، بالشت، سیستم گرم کننده و خنک کننده مطلوب

 

ظرفیت:

حداکثر پنجاه نفر برای هر طبقه

 

آدرس و فاصله تا حرم:

خیابان آزادی، پشت باغ نادری، پانزده دقیقه پیاده