حسینیه شماره یک

امکانات حسینیه شماره یک:

 

مساحت وزیر بنا:

طبقه هم کف به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع (سالن یکسره ، صرفا برای اقامه نماز و عزادری)

طبقه منفی یک به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع (سالن یکسره، استراحت و خوابگاه)

طبقه منفی دو به مساحت چهار صد و پنجاه متر مربع (سالن یکسره، غذاخوری و …)

آشپزخانه مستقل و مجهز در طبقه منفی دو، هفت عدد سرویس بهداشتی، دو حمام

 

ظرفیت پذیرش:

حداقل: صد نفر

حداکثر: دویست و پنجاه نفر

 

امکانات:

کف مفروش، پتو، بالشت، بدون تخت

 

آدرس و فاصله تا حرم:

خیابان طبرسی، کوچه طبرسی بیست، فاصله از حرم هجده دقیقه پیاده